Kao što je javnost već obaviještena, u toku 2019./2020. godine obavljali su se poslovi na izradi projektne dokumentacije za gasovod Južna interkonekcija Bosne i Hercegovine i Hrvatske na pravcu Zagvozd (Hr) – Posušje (BiH) – Novi Travnik sa odvojkom za Mostar.

Izrada Idejnog projekta se finansirala grant sredstvima Evropske Komisije, koja je ovaj posao povjerila međunarodnom Konzorciju Mot MacDonald – Connecta, a koji je u ovu svhu angažovao i četiri domaće firme za izradu pojedinih faza.

Izrada dokumentacije je započela u augustu 2019. godine i kao što je i planirano, Idejni projekat gasovoda Južna interkonekcija je završen i isporučen korisniku BH-Gas 30. aprila 2020. godine, saopćeno je iz BH -asa.

Naredna faza je stručna revizija isporučene projektne dokumentacije koju će izvršiti inostrani Konsultant i za šta su također obezbijeđena grant sredstva Evropske Komisije u okviru Zajedničke pomoći za podršku projektima u evropskim regijama (JASPERS).

Pored navedenih aktivnosti vezanih za izradu Idejnog projekta gasovoda, u toku je i izrada Studije uticaja na okoliš i društvo koja će za predmetni projekat biti urađena u skladu s okolišnom i socijalnom politikom EBRD, kao i svim zahtjevima domaćeg zakonodavstva.

Za izradu ovih dokumenata obezbjeđena su grant sredstva Američke agencije za međunarodni razvoj, a izrađivač je izabran u međunarodnoj javnoj tenderskoj proceduri provedenoj po EBRD pravilima. Izrada ove dokumentacije se također odvija u skladu sa predviđenom dinamikom, a eventualna odgađanja su moguća u dijelu provođenja javnih rasprava lokalno na terenu iz poznatih razloga uzrokovanih pandemijom COVID 19.

BH-Gas je provedenim aktivnostima, tokom zadnje tri godine, obezbijedio da sve faze izrade projektne dokumentacije do pribavljanja urbanističke saglasnosti budu finansirane iz evropskih fondova i donacije Ambasade USA u Sarajevu, te time svi troškovi, koji se mjere u milionskom iznosu, nisu niti na koji način opteretili redovno poslovanje BH-Gasa niti potrošače BH-Gasa. Ovom prilikom zahvaljujemo se svim donatorima koji su podržali ovaj projekat u ovoj fazi izrade. 

Projekat Južna interkonekcija Bosne i Hercegovine i Hrvatske u dužini od 160 km spada u najveće kompleksne linijske infrastrukturne projekte u BiH, i isti prolazi kroz četiri kantona/županije, te je za njegovu realizaciju neophodna podrška i aktivno učešće lokalnih zajednica u svakoj fazi implementacije.

Realizacijom projekta Južna interkonekcija će se omogućiti integracija BiH tržišta sa Evropskim tržištem prirodnog gasa povezivanjem transportnih sistema prirodnog gasa BiH i Hrvatske, te diverzifikacija pravaca i izvora snabdijevanja prirodnim gasom iz izvora LNG Krk, evropska čvorišta za trgovinu gasom, Kaspijska regija putem IAP projekta i drugi, uz značajno povećanje sigurnosti snabdijevanja.

Projekat je od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine proglašen projektom od strateškog značaja, a privredno društvo BH-Gas je zaduženo za njegovu implementaciju. (BiznisInfo)

A.Osmičić