U postupku prinudne naplate, Kantonalni porezni ured Novi Travnik je 16.2.2021. godine prodao zaplijenjenu imovinu poreznih obveznika dužnika „Špedicija ATP“ d.o.o. Bugojno i „Termo-Ziegel Nigma“ d.o.o. Busovača, u ukupnom iznosu 368.000 KM, zbog naplate javnih prihoda. Prodati su poslovni objekti i zemljišta.
 
Cjelokupni iznos kupoprodajne cijene uplaćen je u zakonski ostavljenom roku, a finansijska sredstva ostvarena javnom prodajom zaplijenjene imovine uplaćena su za izmirenje obaveza poreznih obveznika po osnovu javnih prihoda. 
 
Porezna uprava Federacije BiH poduzima sve mjere i radnje za naplatu neizmirenih obaveza po osnovu javnih prihoda. Zapljena imovine i njena prodaja je krajnja mjera u postupku naplate javnih prihoda, saopćila je Porezna uprava Federacije BiH.