S ciljem realizacije projekata održivog povratka na prijedlog Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak, Vlada je danas donijela više odluka o odobravanju sredstava gradovima i općinama. Gradu Gradačac Vlada je odobrila 14.800,00 KM za MZ Rajska, kao učešće u izgradnji ograde i kućica za rezervne igrače na stadionu „Vahid Hodžić” u MZ Rajska.