Vlada FBiH je usvvojila informaciju o statusu Hitnog projekta za COVlD-19 za Bosnu i Hercegovinu, kojeg finansira Međunarodna banka za obnovu i razvoj u dijelu kojeg implementira Federalno ministarstvo zdravstva.
 
Vlada podržava aktivnosti za nabavku medicinske opreme putem UNDP-a, kao adekvatan odgovor na trenutno nepovoljnu epidemiološku situaciju i potrebu hitnog djelovanja s ciljem obezbjeđenja neohpodne opreme. Prihvatila je i Prijedlog sporazuma o ostvarivanju rezultata za Hitni COVID-19 projekat kojeg financira Međunarodna banka za obnovu i razvoj, a Razvojnim programom Ujedinjenih naroda (UNDP).
 
Federalna vlada je, također, dala saglasnost na Sporazum o ostvarivanju rezultata za ovaj projekat i za njegovo potpisivanje ovlastila federalnog ministra zdravstva.