Vijeće ministara BiH donijelo je Odluku o raspodjeli 10 miliona  KM iz budžeta institucija BiH namijenjenih za saniranje ekonomskih šteta uzrokovanih pandemijom COVID-19a koji će biti usmjereni za zdravstveni sektor u BiH. Sredstva će biti alocirana entitetima i Brčko distriktu BiH, i to Federaciji BiH sa 10 kantona 61 %, Republici Srpskoj 37% i Brčko distriktu BiH 2%.

Još 13 miliona KM odobrilo je Vijeće ministara BiH današnjom Odlukom  o raspodjeli sredstava iz budžeta institucija BiH namijenjenih za saniranje ekonomskih šteta uzrokovanih pandemijom koronavirusa za kliničke centre, i to četiri  miliona KM za Univerzitetski klinički centar u Banjoj Luci, po 3,5 miliona KM za Univerzitetski klinički centar Sarajevo i Sveučilišnu kliničku bolnicu Mostar, te 1,5 milion KM za Univerzitetski klinički centar Tuzla i 500 hiljada KM za Javnu zdravstvenu ustanovu – bolnicu u Brčko distriktu BiH. 

Ukupno je Vijeće ministara BiH u ovoj godini za zdravstveni sektor u entitetima i Brčko distriktu izdvojilo oko 40 miliona KM, jer je ranijom odlukom početkom oktobra odobreno 14.474.000,00 KM.