Vlada je danas utvrdila zone sanitarne zaštite izvorišta „Domažić”, koje se koristi za snabdijevanje vodom potrošača u naseljima Vučkovci, Srnice Donje, južni dio grada Gradačca i po potrebi i za ostale dijelove Gradačca, te naselja Hrgovi Donji u Brčko Distriktu.

Ovom odlukom definirani su veličina i granice zona sanitarne zaštite, mjere i režimi zaštite. Utvrđivanje zone zaštite vrši se s ciljem zaštite voda i izvorišta od svih vidova zagađenja i štetnih utjecaja koji mogu nepovoljno djelovati na higijensku ispravnost vode za piće ili na izdašnost izvorišta.