Većinom glasova usvojen je Korona-zakon koji je predložila Vlada FBiH. 

“Za” je glasao 31 delegat, “protiv” ih je bilo 16, a suzdržan je bio jedan delegat. Delegat Igor Stojanović izrazio je sumnju u glasanje te su se delegati pojedinačno izjašnjavali. Nakon pojedinačnog izjašnjavanja, zaključeno je da su ipak 32 delegata glasala “za” Korona-zakon, što je dovoljno da bi ovaj zakon prošao parlamentarnu proceduru. 

To znači da će poslovni subjekti imati pravo na subvencioniranje doprinosa u iznosu 244,85 KM mjesečno po svakom zaposlenom počevši od obračuna i isplate bruto plaće za april 2020. godine i svaki naredni mjesec, uključujući i obračun i isplatu plaća i za mjesec nakon prestanka stanja nesreće.

Subvencioniranje doprinosa za svakog zaposlenog vršit se na način da se za penziono – invalidsko osiguranje usmjerava 135,70 KM, za zdravstveno osiguranje 97,35 KM i za nezaposlenost 11,80 KM, ukoliko u mjesecu za koji se vrši obračun plaće imaju pad ostvarenog prometa 20 posto i više u odnosu na ostvareni prosječni promet u januaru i februaru 2020. godine.

Isplata najniže neto plaće zaposlenim nije uslovljena istovremenim plaćanjem subvencioniranih doprinosa.

Ukida se obaveza plaćanja akontacije poreza na dobit za poslovne subjekte, kao i na dohodak od samostalne djelatnosti za 2020. godinu.

Stupanje na snagu ovog zakona omogućeno je danas nakon što ga je usvojio Dom naroda, a ranije Predstavnički dom Parlamenta FBiH.