U sklopu nastavka realizacije projekta „Vodosnabdijevanja Gradačca“ trenutno se izvode radovi na izgradnji objekata za vodosnabdijevanje. Radovi se odnose na izgradnju komandno-kontrolnog objekta i kontrarezervoara KR2.

Komandno-kontrolni objekat ( KKO ) nalazi se na izvorištu «Domažić» na visinskoj koti od oko 125,00 m.n.m. U sastavu objekta je predviđen prostor za komandni pult komandno-kontrolnog sistema (prijem informacija rada bunara, rad elektro-pumpnih agregata, opreme za hlorinaciju, stanje na potisnom cjevovodu i stanje i rad prepumpnih stanica PS4 i PS5).

Također predviđen je prostor za boravak osoblja sadržan od čajne kuhinje i sanitanih prostorija.

Osim komandno-kontrolnog objekta u toku je izgradnja „ Kontrarezervoara KR2“ koji je lociran u neposrednoj blizini naselja Donja Međiđa na visinskoj koti oko 286,00 m.n.m. i ima funkciju vodosnabdijevanja naselja: Kerep, Jelovče selo, Donja Međiđa, Gornja Međiđa, Zelinja Donja, Zelinja Srednja, Toke, Rajska, Jasenica, Gornji Lukavac i Gornja Mionica.  Efektivna zapremina rezrvoara je V=1.000 m³.

S ovim radovima paralelno se izvode i radovi na izgradnji cjevovoda pod pritiskom i i potisno-distributivnog cjevovoda i distributivne mreže u ukupnoj dužini L = 52.927,54 m. ( Vučkovci-Srnice Gornje, Kerep-Zelinje i Vučkovci-Kerep ).

Završetak radova se očekuje krajem 2020.  a vrijednost je oko 4,3 miliona Eura.