Prema preporukama SZO, Kriznog štaba Federalnog Ministarstva zdravstva kao i Kriznog štaba Ministarstva zdravstva TK, a u cilju provođenja pojačanog epidemiološkog nadzora vezano za pojavu pandemije izazvane novim koronavirusom u periodu od 27.02. – 05.05.2020.godine broj osoba koje su stavljene pod zdravstveni nadzor, a prema bazi podataka Higijensko-epidemiološke službe, koji su poslani Zavodu za javno zdravstvo TK sa područja Grada Gradačac je 991 .

U pomenutom periodu broj osoba koje su pod zdravstvenim nadzorom a koje su samoinicijativno prekinule kućnu izolaciju je 20.

Broj osoba pod zdravstvenim nadzorom koje su završile period kućne izolacije u trajanju od 14 dana i tretiraju se kao zdrave je 652.

Dana 05.05.2020. godine ukupan broj osoba pod zdravstvenim nadzorom je 319.

Za vrijeme trajanja kućne izolacije kod svih 319 osobe, a koje su pod zdravstvenim nadzorom od strane nadležnog epidemiologa JZU Dom zdravlja Gradačac dr. Fatime Ibranović Hadžimehić, vršen je svakodnevni telefonski monitoring u pogledu kontrole simptoma (kašalj, visoke temperature iznad 38,5°C, otežanog disanja, bolova u grudnom košu), i konstantuje se da je  stanje stabilno.

Ukupan broj testiranih sa danom 05.05.2020. godine na području Grada Gradačac je 199.

Od ukupnog broja testiranih 199 na području Grada Gradačac, kod 186 testirana, nalaz na COVID-19 je negativan, a za 13 testiranih, rezultate testa očekujemo u narednom periodu, o čemu ćete biti blagovremeno obaviješteni.

B1 TV