Danas se navršava 80 godina od kada su borbeni odredi Bosanske krajine uz pomoć seljaka iz okolnih mjesta, napali i zauzeli Drvar i Bosansko Grahovo, uništili žandarmerijske stanice Oštrelj, Manastir Rmanj, Potoke, Grkovce i razbili nekoliko manjih odreda ustaša, žandarma i domobrana koji su pokušali da od Srnetice, duž željezničke pruge, prodru u Drvar. Kasnije, krajem jula i početkom avgusta narodni ustanak, pod rukovodstvom Pokrajinskog komiteta Komunističe partije Jugoslavije za Bosnu i Hercegovinu, je dobio masovne razmjere i proširio se na istočnu Bosnu i Hercegovinu.

Sa područja Gradačca učestvovalo je oko 1390 osoba u narodno-oslobodilačoj borbi od kojih je 217 poginulih boraca Narodno-oslobodilačkog rata. Od 1941. do 1945. godine bile su 54 žrtve fašističkog terora.

Udruženja antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata grada Gradačac, danas je obilježilo 80. godišnjicu ustanka naroda Bosne i Hercegovine protiv fašizma.