Tužilaštvo BiH podiglo je optužnicu protiv Nidhata Inkića i pravnog lica “Autotehnik” d.o.o. u stečaju Gradačac, koji se terete da su u periodu od 2013. godine do 2017. godine počinili utaju PDV-a u iznosu od 315.266, 82 KM i za taj iznos oštetili budžet BiH.

Tužilac Tužilaštva BiH podigao je optužnicu protiv:

-Nidhata Inkića, rođenog 1964. godine u Gradačcu, državljanina BiH, i -pravnog lica “Autotehnik” d.o.o. Gradačac, čiji je osnivač i lice ovlašteno za zastupanje pravnog lica bez ograničenja Nidhat Inkić.

Prema navodima optužnice, optuženi Nidhat Inkić, kao odgovorno lice “Autotehnik” d.o.o. Gradačac, u knjigovodstvenoj evidenciji i PDV prijavi nije obračunao, prikazao i prijavio izlazni PDV te je time umanjio  ostvarenu realizaciju stvarnih obaveza pravnog lica za pomenuti iznos.

Pravno lice “Autotehnik” d.o.o. Gradačac se tereti da je kao pravno lice raspolagalo protivpravno ostvarenom imovinskom koristi, koju je ostvario optuženi Nidhat Inkić.

Optuženi Nidhat Inkić se tereti da je počinio produženo krivično djelo porezne utaje ili prevare iz člana 210. stav 3. u vezi sa stavom 1. i u vezi sa članom 54. KZ-a BiH, a pravno lice “Autotehnik” d.o.o. Gradačac krivično djelo porezne utaje ili prevare iz člana 210. stav 3. u vezi sa stavom 1. i članovima 54. i 124. istog Zakona.

Optužnica je proslijeđena na potvrđivanje Sudu BiH.

Izvor: RTV Slon