Danas smo zaprimili akt od Minsitarstva zdravstva TK u kojem se traži hitno postupanje, odnosno stavljanje van funkcije tunela za dezinfekciju koji ne posjeduju odgovarajuće ateste.

Kompleksnost problema koji nosi stanje nesreće uzrokovano pandemijom korona virusa kao i hitnost u djelovanju, su nas natjerali da zajedno sa našim vrijednim privrednicima koji su nesebično stavili na raspolaganje sve svoje kapacitete kako bi u najkritičnijijm momentima za grad Srebrenik kao i ostale lokalne zajednice dizajnirali i stavili u upotrebu tunel za dezinfekciju radi zaštite stanovništva te nesmetanog funkcionisanja prije svega zdravstvenog sistema u našoj lokalnoj zajednici.

U jeku borbe protiv koronavirusa u svijetu, pa tako i u Bosni i Hercegovini, među mjerama zaštite građana je instaliranje tunela za dezinfekciju odjeće. Moramo istaknuti da je Srebrenik među prvim lokalnim zajednicama u BiH, zahvaljujući našim privrednicima dobio takve tunele. Sredstvo za dezinfekciju koje se koristi u navedenim tunelima posjeduje određene certifikate za upotrebu.

Danas je Minsitarstvo zdravstva TK, a zbog iskazane brige direktora javnih zdravstvenih ustanova za zdravlje zdravstvenih radnika i pacijenata naložilo da se uklone postojeći tuneli za dezinfekciju koji ne posjeduju odgovarajuće ateste. Obzirom na navedeno primorani smo da dva dezinfekciona tunela koji se nalaze ispred JZU Dom zdravlja Srebrenik te PU Srebrenik stavimo van funkcije.

Nadamo se da i ostali elementi koji su korišteni i koji se trenutno koriste u borbi protiv pandemije korona virusa imaju potrebna odobrenja, ateste i upotrebne dozvole, te da neće naštetiti zdravlju stanovništva kao ni zdravlju zdravstvenih i drugih radnika u lancu odbrane od korona virusa.

B1TV/Civilna zaštita Srebrenik