Radnici Javnog komunalnog preduzeća ”9. septembar” d.d. Srebrenik i dalje su u generalnom štrajku koji su započeli 12. decembra.

Odvoz smeća za domaćinstva sa ovog gradskog područja se ne vrši, a kako su najavili radnici, odvoz smeća biće nastavljen samo od ustanova kao što su Dom zdravlja, obdanište, policijska stanica, škole i sl., a također biće obezbijeđen i minimalan rad gradske toplane.

Generalni štrajk najavljen je ranije, a razlozi su niske plate, kako navode u štrajkačkom odboru, najniže u FBiH, te loši uslovi rada, kao i nesrazmjer plata izvršnih radnika i Uprave.

Ov su zahtjevi radnika JKP ”9. septembar”:

1) Povećanje plata radnika za najmanje 200 KM

2) Izrada novog Pravilnika o radu i sistematizacija poslova uposlenih

3) Isplata regresa radnicima za 2019. Godinu

4) Stvaranje boljih uslova rada i nabavka novih materijalno-tehničkih sredstava za rad

5) Izvršenje adekvatne zaštite na radu za sve radnike u skladu sa potrebama i uslovima rada

Pored ovih zahtjeva, kao jedno od mogućih rješenja, ponudili su Upravi preduzeća sporazum da se svim zaposlenicima, i onim u Upravi i izvršnim radnicima, isplaćuje prosječna plata u firmi, što bi značilo smanjenje plata Upravi, a povećanje izvršnim radnicima.

Generalni štrajk, kako navode radnici, trajat će do ispunjenja zahtjeva.

Kako RTV Slon saznaje, u utorak bi trebala biti održana tematska sjednica Gradskog vijeća Srebrenik posvećena isključivo problemima ovog komunalnog preduzeća, na kojoj bi vijećnici ponudili adekvatno rješenje za novonastalu situaciju.