Zamjenik ministra sigurnosti BiH Nedeljko Jović primio je šefa Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini i specijalnog predstavnika EU u BiH ambasadora Johanna Sattlera, koji je podržao aktivnosti Ministarstva sigurnosti BiH kao i nastavak saradnje dviju institucija.

Apostrofirani su i podržani svi naredni koraci, ranije dogovorene saradnje sa EUROPOL-om koji su bili godinama u zastoju. Odnose se na potpisivanje instrukcije o pitanjima od važnosti za provođenje Sporazuma o operativnoj i strateškoj saradnji sa EUROPOL-om, slanje oficira za vezu iz BiH u sjedište EUROPOL-a u Hagu i druga tehnička pitanja oko uspostave zajedničke kontakt tačke kao što je preseljenje opreme iz Direkcije za koordinaciju policijskih tijela u prostorije Ministarstva sigurnosti BiH.

Razgovarano je i o gorućoj, problematici migracija. Naglašeno je da se radi o globalnom i kompleksnom problemu, koji podrazumijeva globalna i multiagencijska rješenja.

Istaknuto je da se radi o pitanju koje se tiče svih na nivou države BiH, posebno humanitarni aspekt tog problema.

Naglašena je potreba donošenja akcionog plana za suzbijanje ilegalnih migracija u BiH, koji se nalazi u proceduri Vijeća ministara BiH. Razgovarano je i o angažiranju pripadnika FRONTEX-a, za pomoć sigurnosnim snagama BiH.

– Pozitivno je ocijenjen dosadašnji rad policijskih agencija u borbi protiv migracija, koji se usprkos nedovoljnim kadrovskim i materijalnim sredstvima, uspješno suprotstavljaju tom problemu – saopćeno je iz Ministarstva sigurnosti BiH.

(RTVSlon)

A.Osmičić