Sekretar Crvenog krsta Šamac Danica Radulović posjetila je u kreativnoj radionici djecu iz Udruženje građana za pomoć licima sa posebnim potrebama i tom prilikom im uručila poklone, didaktički materijal, slatkiše i sokove.

„Posjeta je protekla u razgovoru i druženju sa našom djecom, volonterima i roditeljima, a razgovarali smo i o daljim zajedničkim aktivnostima Udruženja i Crvenog krsta, koja su od značaja za našu djecu“, kaže Danica Radulović sekretar Crvenog krsta Šamac.
Ona je dodala da kada god imaju priliku obilaze ovo Udruženje i shodno mogućnostima nose im poklone.

Predsjednik Udruženja građana za pomoć licima sa posebnim potrebama Stanislav Milovanović ističe da djeca borave sedmično dva puta u Kreativnoj radionici Udruženja i rade dva do tri sata sa djecom.

„Sa djecom rade edukovani volonteri i profesori razredne nastave koji su ujedno i asistenti djeci u školi. Glavni cilj nam je edukacija i socijalizacija koja se provodi kroz razne aktivnosti, kreativne radionice za djecu i edukativna druženja“ – kaže Milovanović.

Milovanović podsjeća da je Kreativno-edukativna radionica počela sa radom prije tri godine da trenutno dolazi sedmoro djece.

Obzirom da na šamačkom području ima 48 djece sa smetnjama u razvoju, on je još jednom pozvao sve roditelje da se uključe u rad Udruženja i dovedu svoju djecu.

Zajedničko druženje djece pomaže da se djeca lakše uključe u društvo, a i na taj način su jedni drugima velika podrška.

„Djeca koja borave u Kreativnoj radionici Udruženja su se već navikla i raduju se dolasku gdje zajedno sa volonterima crtaju, pišu, prave figure, bave se kreativnim radom, a pored toga idu i na izlete i posjećuju Udruženja iz susjednih gradova“ – kaže Milovanović.