U mjesnoj zajednici Mionica III završena je sanacija asfaltnog prekida na klizištu pored džamije u dužini od 40 m. Ovi radovi se izvode kroz redovno održavanje lokalnih puteva na području grada Gradačac.

Osim saniranja udarnih rupa u sklopu redovnog održavanja lokalnih puteva izvršeno je posipanje i uređenje makadamske dionice Biberovo Polje – Kerep u dužini od 3 kilometra.

Također uređene su makadamske dionice Imširi -Grabov Gaj – Porebrice (do granice entiteta), Avramovina – M.Mahala, put prema Njeverici u MZ Vida II a u toku su radovi na dionici M.Mahala – Vučkovci.

U okviru redovnog održavanja planirane su slične intervencije i na ostalim putevima na području grada Gradačac.