Raspored najavljenih kontrola brzine kretanja vozila je informativnog karaktera. Osim ovih, rade se i nenajavljene kontrole, posebno na mjestima gdje se razvijaju veće brzine (poslije stacioniranih radara, u gradskim centrima i sl.).

Stacionarni radari
 • M-4 Raskrsnica Obala Zmaja od Bosne i Musala, kod Doma penzionera
Nestacionarni radari
 • PS ZAPAD
 • Najavljene radarske kontrole za 30. 03. 2020. -PU TUZLA – PS ZAPAD
  08:30 do 10:30 sati M-18 Dobrnja
  13:00 do 15:00 sati ul. Husinskih rudara
  22:30 do 23:30 sati ul. M.T. Uče.
 • PS DOBOJ ISTOK
 • Najavljene radarske kontrole za 28. 03. 2020. -PS DOBOJ ISTOK10:00 do 11:30 sati M-4 Klokotnica
  16:30 do 18:00 sati M-4 Brijesnica Mala.
 • PS GRADAČAC
 • Najavljene radarske kontrole za 30. 03. 2020. -PS GRADAČAC06:30 do 08:00 sati Ledenice Donje
  14:30 do 16:30 sati Mionica III.
 • PS ČELIĆ
 • Najavljene radarske kontrole za 30. 03. 2020. -PS ČELIĆ

  07:30 do 09:00 sati R-459 Brnjik, na lokaciji „Izomont
  13:00 do 14:00 sati Brnjik-Zovik, Vražići, na lokaciji BP
 • PS LUKAVAC
 • Najavljene radarske kontrole za 30. 03. 2020. -PS LUKAVAC
  02:00 do 03:00 sati M-4 Sižje
  04:00 do 05:00 sati M-4 Gnojnica Zasjeke
  10:40 do 12:00 sati M-4 Devetak
  12:15 do 13:30 sati M-4 Azotara
  14:30 do 16:00 sati M-4 raskrsnica Puračić
  16:10 do 17:00 sati M-4 Gnojnica Polje
  17:40 do 18:30 sati M-4 Bistarac Lucijana
  20:00 do 21:00 sati M-4 Puračić BP Nasko.

(BIHAMK)