Nezadovoljstvo pacijenata, zdravstvene ustanove trebaju uložiti dodatne napore.

Povodom današnjih protesta i isključenja s dijalize pacijenata iz cijele FBiH, Federalno ministarstvo zdravstva saopćilo je da razumije opravdano nezadovoljstvo pacijenata trenutnim stanjem u oblasti transplantacijske medicine u FBiH, odnosno malim i nedovoljnim brojem transplantacija koje se obavljaju u FBiH.

Navode i niz mjera koje su donijeli na inicijativu i u saradnji s Udruženjem dijaliziranih i transplantiranih bolesnika FBiH, a među njima su izmjene i dopune Zakona o transplantaciji organa i tkiva, koje su, kako ističu bolesnici, ostale mrtvo slovo na papiru, što je i jedan od razloga za protest.

Na inicijativu Udruženja, Ministarstvo je provelo aktivnosti koje su dovele do toga da je Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH povećao sredstva koja se doznačavaju zdravstvenim ustanovama za obavljenu transplantaciju te čak uveo plaćanje i bolničkih transplantacijskih koordinatora iz sredstava Federalnog fonda solidarnosti, a sve radi daljnjeg unapređenja transplantacijske medicine – saopćeno je iz Ministarstva.

Navode da intenzivno rade na edukaciji zdravstvenih profesionalaca, sa posebnim akcentom na edukaciji bolničkih transplantacijskih koordinatora te da su nedavno ispunili i zahtjev Udruženja u vezi s ostvarivanjem prava na određenu imunosupresivnu terapiju.

Oblast transplantacijske medicine u FBiH u cijelosti je pravno regulirana, doneseni su i svi podzakonski akti koji omogućavaju da se program transplantacije u FBiH provodi nesmetano i u skladu s etičkim i stručnim standardima. Stoga je neophodno da zdravstvene ustanove ulože dodatne napore kako bi sve ove pretpostavke zaživjele u praksi i kako bi se u zdravstvenim ustanovama obavljao veći broj transplantacija – dodaju iz Ministarstva.

Ističu da su u više navrata upozoravali i na pitanje nabavke novih dijaliznih aparata te da su osnivači zdravstvenih ustanova odgovorni za investicijsko ulaganje.

Tražit ćemo od Vlade FBiH da se obrati vladama kantona sa zahtjevom za ispunjavanje ove zakonske obaveze. Ministarstvo ima kontinuiranu uspješnu saradnju s Udruženjem te u okviru svojih nadležnosti pokušava da pozitivno odgovori na sve njihove zahtjeve. U tom kontekstu, Ministarstvo je danas upoznalo Vladu FBiH sa zahtjevom Udruženja za organiziranje hitne sjednice, uz prijedlog da joj prisustvuju i direktori kliničkih centara, nadležnih federalnih zavoda, kao i predstavnici kantonalnih vlada – saopćili su iz Ministarstva.

Apelirali su na Udruženje da proteste organizira na način da niko od pacijenata dodatno ne ugrozi svoje zdravlje.

Izvor: Avaz.ba