„PROMO TIM“ sa mrežom 11 portala u deset opština i gradova Banjalučke i Dobojske regije raspisuje

KONKURS za najbolji istraživački novinarski tekst

Konkurs se raspisuje za izbor najbolje istraživačko-novinarske priču, a u okviru tema:

  • Predizbornih kampanja u lokalnim zajednicama;
  • Primjera dobrih i loših praksi u radu izabranih predstavnika lokalnih vlasti;
  • Primjera dobrih i loših praksi provođenja kampanje za lokalne izbore u BIH 2020.

– Na konkurs se mogu prijaviti novinari iz svih gradova BiH, ali prednost imaju kandidati iz gradova u kojima „PROMO TIM“ ima portale.

– Tekst sa kojim se prijavljujete na konkurs ne smije biti prethodno nigdje objavljen.

– Rok za slanje tekstova je 05. januar 2021. godine.

– Tekst koji se dostavlja treba da bude u skladu sa gore navedenim temama, te da ispunjava sljedeće kriterijume:

Uslovi konkursa:

  • Predviđeni broj karaktera od 3.000 do 6.000 karaktera maksimalno, pisano fontom „Times New Roman“, veličina fonta 12;
  • Fotografije koje se prilažu uz tekst moraju biti autorske, uz pisanu dozvolu za objavljivanje;
  • Stvaran značaj teme o kojoj se piše za lokalnu zajednicu;
  • Relevantnost izvora za podatke i stavove druge strane iznesene u tekstu,
  • Odgovarajuća dokumentacija za potkrjepljivanje teme o kojoj se piše;
  • Poštivanje standarda novinarstva u smislu uzimanja izjava od svih aktera.

Svi tekstovi koji ispune uslove konkursa biće objavljeni na portalima „PROMO TIMA, po pristizanju i uredničkoj korekciji.

Portali na kojima će tekstovi biti objavljeni su: MojaBanjaluka.info, MojČelinac.info, MojSrbac.info, MojTeslić.info, MojPrnjavor.info, MojBrod.info, MojaDerventa.info, MojDoboj.info, MojaModriča.info, MojŠamac.info i MojaSrpska.info.

– Komisija za ocjenu tekstova, nakon zatvaranja konkursa, 31. decembra 2020. godine, izabraće tri najbolja rada kojima će biti dodijeljene tri novčane nagrade, u kategorijama:

I nagrada – nefirmisani, mladi autori,

II nagrada –  nefirmisani, mladi autori,

III nagrada –  afirmisani autori, novinari.

Nagradni fond iznosi 1.764 KM.

Konkurs raspisujemo u okviru projekta “Lokalno i odgovorno – bitno je koga biramo”, koji implementira Udruženje “Promo tim”, s ciljem da se stavi veći fokus na predizborna dešavanja u manjim lokalnim sredinama koja do sada nisu privlačila pažnju velikih, javnih medija, ali i malih nezavisnih medija, koji sebi ne mogu priuštiti dopisnike. Želimo ukazati na značaj informisanosti građana u lokalnim zajednicama o bitnim lokalnim temama.

Mejl za dodatna pitanja i dostavljanje priča sa pratećom dokumentacijom je  redakcija@promotim.org, uz naznaku: Za konkurs „Lokalno i odgovorno“.

Redakcija „Promo tima“

Izvor: Promo tim