Vlada TK već nekoliko godina unazad iz Budžeta ulaže sredstva za sufinansiranje školovanja certificiranih zavarivača koji će svoje znanje steći u tuzlanskom Institutu za zavarivanje. Tokom 2019. godine u Institutu za zavarivanje u Tuzli obučeno i doobučeno je 918 kandidata. Svi kandidati su uspješno završili obuku za zavarivače i svojim radom su povećali kvalitet zavarivanja u metalnoj industriji. Nakon obuke svi nezaposleni kandidati su se zaposlili, a dio njih je dobilo posao u zemljama EU. Broj novih zavarivača predstavlja povećanje za oko 30% u odnosu na broj educiranih zavarivača u 2018. godini.

“Mi smo u prošloj godini imali povećan obim usluga na cijelom području i istaknut ću dva značajna događaja. Jedan je realizacija projekta u Sudanu gdje smo početkom prošle godine dva mjeseca radili doobuku za oko 50 zavarivača i atestaciju dolje kod njih. Taj ugovoor smo pripremili u 2018.godini” – kazao je dipl. eng Seid Zulić, direktor Instituta za zavarivanje Tuzla.

Drugi značajan događaj jeste akreditacija laboratorije za ispitivanje kontrolu zavarenih spojeva i ispitivanje materijala. Institut je prošle godine dobio akreditaciju po Međunarodnom standardu.

Naša laboratorija je prva u TK i jedna od rijetkih u BiH koja je akreditovana po Međunarodnim standardima. Mi smo to i prije radili, imamo izvanredno obučen tin ljudi i sa tom akreditacijom naša mjerenja su validna u cijelom svijetu” istakao je direktor Instituta.

Mnogi prođu obuku i dobiju certifikat zavarivača kako bi otišli u inostranstvo raditi, s obzirom na činjenicu da prosječne plaće zavarivača u nekim zemljama prelaze dvije hiljade konvertibilnih maraka, što je u odnosu na bh. plaće skoro tri puta više. Država po pitanju odlaska mladih ne radi mnogo. Međutim, u Tuzlanskom kantonu čini se kako stvari ipak ne stoje u mjestu. Tako je u Srednjoj mašinskoj školi Tuzla obavljanje praktične nastave obavezno, pa učenici koji upišu smjer za zavarivanje u ovoj tuzlanskoj školi, svoju praktičnu nastavu mogu obavljati u Institutu za zavarivanje.

Ta spona mašinske škole i Instituta je jedna logična spona gdje mi u procesu rada obavljamo praktičnu obuku jendog broja učenika zavarivača. Oni prolaze kompletnu obuku i imaju punu pripremu i punu odgovornost o svom radu i sigurno dobijaju kvalitetnu obuku. Najbolji učenici na kraju obuke dobijaju ateste za zavarivače kao takvi su spremni za tržište rada, i oni direktno idu u proces rada” – rekao je Zulić.

U 2019.godini  u okviru praktične obuke učenika Srednje mašinske škole, koja se tokom školske godine obavljala u Institutu, najboljih sedam učenika su na kraju školske godine dobili ateste zavarivača, i nakon toga zaposlenje u  firmama na području našeg kantona. (RTVSlon)