Grad Gradačac kao partnerska jedinica lokalne samouprave koja učestvuje u projektu Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) danas je potpisala Sporazum o partnerstvu u realizaciji projekta „ Uređenje javnih površina na području grada Gradačac“ koje implemetira Udruženje građana EKO-ZELENI Gradačac.

Projekt ReLOaD podržava lokalne samouprave da razviju transparentne mehanizme finansiranja za organizacije civilnog društva, kako bi se bolje upoznali sa potrebama građana, a organizacije civilnog društva služe kao partneri lokalnim samoupravama i podržavaju ih u rješavanju potreba lokalne zajednice. 20,000 građana u BiH će imati koristi od preko 80 projekata civilnog društva, koje će se implementirati u okviru ReLOaD projekta, tokom trogodišnjeg perioda 2017-2020.

Na području grada Gradačac u sklopu ovog projekta realizuju se tri inicijative ukupne vrijednosti 95.419,36 KM za koje je iz budžeta Grada Gradačac izdvojeno 28.625,81 KM. Osim gore pomenutog Udruženja svoje inicijative realizuju i Udruženje KULT Gradačac ( Aktivizam mladih ) i Centar za djecu sa višestrukim smetnjama „ Koraci nade“ (Svi za jednog, jedan za sve ).

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu – ReLOaD, finansira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).