Vlada FBiH je na jučer održanoj sjednici donijela Odluku o prestanku važenja Odluke o putničkoj taksi – naknadi za razvoj i unaprjeđenje avio prometa u Federaciji BiH – Prečišćeni tekst.
 
Kako je obrazloženo, Predstavnički dom Parlamenta FBiH je zaključkom od 08.03.2021. godine zadužio Vladu Federacije BiH da u Odluci o putničkoj taksi – naknadi za razvoj i unaprjeđenje avio prometa u Federaciji BiH briše odredbu na osnovu koje je svaki odlazeći putnik dužan platiti naknadu od 20 KM, kao jednu od mjera poticanja rasta broja putnika.