Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine donijelo je Odluku o posebnom režimu rada sa strankama u području državljanstava i putnih isprava.

ODLUKA

Radsa strankama Sektora za državljanstvo u narednom periodu se definira na sljedeći način:

Stranke  će putem telefonskog broja 033/492 558 moći zatražiti termin dolaska u prostorije Ministarstva zbog slučajeva koji žurno moraju biti riješeni a koji se odnose na postupke:

  • odricanja od bh. državljanstva,
  • izdavanja službenih putnih isprava
  • revizije državljanstva,
  • preuzimanja ranije završenih rješenja o odricanju od bh. državljanstva,
  • potvrda o oduzimanju bh. putne isprave
  • izdate službene putne isprave.

Ovlašteni službenik će tijekom radnog dana moći zakazati termin za stranku u periodu od 10 do 13 sati.

VAŽNA UPUTA ZA STRANKE

Stranka u prostorije Ministarstva ne može ući bez zaštitne opreme (maske i rukavice) i obavezna je prilikom ulaska u kancelariju izvršiti dezinfekciju ruku, a zadržavanje u prostorijama Ministarstva treba da bude što kraće.

NA KOGA SE ODNOSI NAVEDENI REŽIM RADA?

Navedeni režim rada se odnosi isključivo na stranke koje žurno treba da riješe svoj predmet i čije ostvarivanje prava zahtijeva hitnost u postupanju Ministarstva.

Stranke ne mogu samoinicijativno dolaziti u prostorije Ministarstva, u kojima se obavljaju poslovi Sektora za državljanstvo i putne isprave.

Stranke koje zanima status njihovog predmeta a čiji rok rješavanja na zahtijeva hitni postupak treba da se obrate nadležnom sektoru putem mail adrese: 

merima.senderovic@mcp.gov.ba; fehma.kalkan@mcp.gov.ba; knezevic@mcp.gov.ba;

Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine

A.Osmičić