Danas je preduzeće “Džena d.o.o.” Gradačac, socijalno ugoroženim Romskim porodicama uručila 50 paketa u Gradačcu. Paketi su bili vrijednosti 70 KM, a sadržavali su prehrambene i sanitarne artikle.

Ovim humanim gestom, dokazali su da i u stanju nesreće privrednici Grada Gradačac imaju razumijevanja prema svojim socijalno ugroženim sugrađanima.

Izvor: N.D.

A. Osmičić, B1 TV