Dom naroda Parlamenta Federacije BiH započeo je redovnu sjednicu na kojoj se treba izjasniti, između ostalog, o budžetu Federacije BiH za narednu godinu, koji je jučer usvojio Predstavnički dom.

Budžet FBiH za iduću godinu predložila je Federalna vlada u skladu s budžetskim kalendarom, u iznosu  4.954.392.401 KM. U odnosu na 2019. godinu, to je iznos veći za 83 posto ili za 2,25 milijardi KM.

Osnovni razlog za ovo povećanje je integracija Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje u budžet FBiH, čiji finansijski plan za 2020. godinu iznosi oko 2,4 milijarde KM.

Izmjenama Zakona o trezoru, Zakona o doprinosima i Zakona o budžetima u Federaciji BiH, o kojima će se također delegati danas izjašnjavati, predviđeno je da Zavod PIO/MIO dobije status budžetskog korisnika.

Ako budžet i navedene zakone izglasa i Dom naroda, prihodi od uplata doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, od 1. januara će biti sastavni dio budžeta Federacije i uplate doprinosa po tom osnovu će se vršiti na Jedinstveni račun Trezora Federacije BiH.

Na dnevnom redu su nacrti zakona o građevinskom zemljištu i sudskoj policiji u Federaciji BiH, kao i izmjene nekoliko zakonskih rješenja.

Izvor: RTV Slon