Nakon pribavljanja sve neophodne dokumentacije za rekonstrukciju porušenog mosta na Neretvi, lokalitet Muzej Bitka za ranjenike u Jablanici, izvođač radova preduzeće “HP Investing” iz Mostara je otpočeo sa izvođenjem pripremnih radova u martu 2020. godine.

Investitor projekta je Općina Jablanica a naručilac radova je JP EPBiH d.d. Sarajevo. Ugovorena vrijednost radova iznosi 1.074.314 KM, a rok za izvođenje radova je 8 mjeseci.

Ovaj projekat je od strateškog interesa za općinu Jablanica, a posebno za razvoj turizma.

Izvođač radova je za početak realizacije ovog projekta izradio Projekat izvođenja radova (Izvedbeni projekat) prema kojem već duže od mjesec dana izvodi radove na probijanju pristupnog puta do prelaza preko Neretve, gdje je uz teške mašine i dizalice do sada urađen veliki dio pripremnih radova kako bi se stvorile pretpostavke za dopremu i spuštanje u rijeku pontona kapaciteta nosivosti minimalmo 50 tona.

Uz sve poteškoće koje su pratile izvođača radova kroz izvođenje radova na pristupnom putu do Neretve, veliki problemi su uzrokovani i pojavom pandemije koronavirusa (COVID-19) i proglašenje stanja nesreće u FBiH, ali su uz pridržavanje mjera, uposlenici preduzeća “HP Investing“uradili veliki dio poslova u skladu sa dinamikom radova.

U narednom periodu u skladu sa ugovorom o izvođenju radova predstoje radovi na izradi bušotina, izvođenje raznih betonski radova, uklanjanje postojeće horizontalne (desne) rešetkaste konstrukcije u vodi težine cca. 60 tona, njeno vađenje i deponovanje na lokalitet Spomen kompleksa Bitka za ranjenike na Neretvi.

Uz navedeno predviđeno je da se izgradi, transportuje i montira nova desna horizontalna rešetka kao glavni eksponat ukupne težine oko 65 tona.

Ugovorom je posebno predviđena nabavka i ugradnja čeličnih profila za konstrukciju pješačke staze.

U narednom periodu se očekuje intenziviranje radova na obnovi porušenog mosta na Neretvi.

Iz Općine očekuju da se ovaj strateški projekat okonča u skladu sa predviđenim rokovima, ukoliko aktuelno stanje nesreće, te vremenske i druge nepredviđene okolnosti ne budu spriječavale izvođenje radova.

BiznisInfo

A.Osmičić