Industrijska proizvodnja u eurozoni u septembru ove godine opala je za 6,8 posto u odnosu na septembar 2019. godine, a u Evropskoj uniji za 5,8 procenata, pokazuju podaci Eurostata.

U poređenju sa septembrom 2019. godine, proizvodnja kapitalnih dobara u eurozoni u septembru ove godine pala je za 13,3 posto, energenata za 4,5 procenta, repromaterijala za 3,7 posto, trajnih proizvoda za široku potrošnju za 1,7 procenata i netrajnih proizvoda za široku potrošnju za 1,5 posto.

U EU proizvodnja kapitalnih dobara pala je za 11,9, energije za 4,8, repromaterijala za 2,8, a netrajnih proizvoda za široku potrošnju za 1,7 posto, dok je proizvodnja trajnih proizvoda za široku potrošnju porasla za 0,7 procenata.

Među državama članicama, za koje su dostupni podaci, najveći pad primećen je u Irskoj (-13,6 posto), Njemačkoj (-8,7 procenata), Francuskoj i Holandiji (obje -6,1 posto). Jedini porast zabilježen je u Poljskoj (+ 3,3) i Portugalu (+ 2,5 procenata).

U odnosu na avgust 2020 godine, industrijska proizvodnja u septembru pala je za 0,4 posto u eurozoni, dok je na nivou EU ostala nepromijenjena, navodi EUROSTAT i dodaje da je u avgustu industrijska proizvodnja zabilježila porast od 0,6 posto u eurozoni i za 0,9 procenata u EU.

Izvor: Biznisinfo