U skladu sa trenutnom epidemiološkom situacijom Izvršni odbor je raspravljao o terminu održavanja tradicionalne književne manifestacije.

Budući da su skupovi ograničeni brojem sudionika, a pretpostavka je da će takva situacija potrajati, Odbor se opredijelio da odredi dva termina održavanja Susreta. Adekvatniji termin je juni 2021. godine, uz nastojanja da se sadržaji iz Programa odvijaju na otvorenom prostoru uz poštivanje epidemioloških mjera. Alternativni termin je oktobar.

Odlučeno je da se Susreti odvijaju više dana, a predviđeno je obilježavanje jubileja časopisa Diwan, promocija jedne knjige, čiji će se autor znati ubrzo, likovna kolonija sastavljena od domaćih slikara, dramska predstava i poetsko veče kao završetak manifestacije. Nadamo se da će se emidemiološka situacija poboljšati, te da će se Susreti održati u planiranom terminu.