Na 6. sjednici Kolegija Gradskog vijeća utvrđen je termin održavanja 6. sjednice Gradskog vijeća Gradačac i dnevni red iste. Članovi Kolegija su se usaglasili  da će se 6. sjednica Gradskog vijeća Gradačac održati u četvrtak 06.02.2020. godine s početkom u 9.00 sati. (sala Gradačačkog sajma ).

Na dnevnom redu sjednice naći će se Prijedlog programa rada za JZU Dom zdravlja, JZU Apoteka i JZU Centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječilište „ Ilidža“ Gradačac za 2020. godinu. Također raspravljat će se i o Prijedlogu programa obavljanja komunalnih usluga za održavanje gradske čistoće za 2020. kao i Prijedlog programa održavanja riječnih korita za 2020. na području grada Gradačac.

Jedna od tačaka dnevnog reda bit će i Nacrt Odluke o nazivima i označavanju ulica, trgova i poslovnih zona i označavanju objekata brojevima na području grada Gradačac.

Izvor: Grad Gradačac