Danas se obilježava 10. dan mjeseca muharrema 1443. h.g. koji se u islamskoj tradiciji naziva Danom Ašure ili Jevmu Ašura.

Već tradicionalno ovaj dan džematlije Reuf-begove džamije u Gradačcu obilježavaju na način da uz iftar poslužuju slatko jelo pripremljeno od velikog broja raznolikih namirnica.

Širom muslimanskog svijeta pa i kod nas, Ašura je poznata kao slatka smjesa od žitarica, zrnevlja, smjesa kuhana i jede se desetog dana muharema.

Kako stoji u predajama, Poslanik, a.s., je za  vrijeme svoga boravka u Meki postio deseti  dan muharrema. Nakon dolaska u Medinu našao je Jevreje kako poste Ašuru, pa je u tom smislu i sljedeća predaja koju prenosi Ibn Abbas, radijallahu anhu: “Došao je Poslanik, a.s.,  u Medinu i vidio je Jevreje kako poste Ašuru, pa je upitao: “Šta je ovo?” Rekli su: “Ovo je lijep dan, dan u kojem je spašen Musa, a.s., sa Benu Israelćanima, od njihova neprijatelja, pa ga je Musa postio.” Rekao je: “Meni je Musa bliži od vas!” – pa je postio i naredio drugima da poste. (Buharija)