Po najavljenom planu redukcije vodosnabdijevanja u sljedećim danima će biti zatvorene ulice prema spisku u nastavku:

od 23:00 sata (petak, 22.05.2020.godine) do  05:00 sati (subota, 23.05.2020.godine)

Šehida, Nenavište, Gradina, Hadžiefendijina, Narodnog fronta, Hazna, Mustafe Novalića, dio 1.bataljona, Ahmeta Beširevića, dio Raifa Šaldića, Sviračka, Rasima Terzića, Škorići, 25. novembar, dio 6. bataljona (od parka Stara banja do kružnog toka), dio Sarajevske (od BP Energopetrol do BP Belamionix), dio industrijske zone (od Limoplasta do BP Hifa Oil), te dio naselja Begovina i Ledenice do Oklopnog voza.

od 23:00 sata (subota, 23.05.2020.godine) do 05:00 sati (nedjelja, 24.05.2020.godine)

Požaričkih branilaca, Kikići, Željeznička, Požarička, Diren, 6. bataljona, Bosanskih gazija, Udarnička, Čelikovača, Gradačačkih brigada, 16. Muslimanske brigade, dio Raifa Šaldića, Rijeka, 8.mart, Šehitluci.

od 23:00 sata (nedjelja, 24.05.2020.godine)  do 05:00 sati (ponedjeljak, 25.05.2020.godine)

Kadić Mahala, Varoška, Siniše Mlinarevića, Reufa Huseinagića, Ibrahima Kapetanovića, dio 6. aprila, dio 7. bataljona,  Titova, dio Josipa Šibera,  H. K. Gradaščevića, Hasana Kikića, 1. maja, XVIII hrvatske brigade,  Partizanska bolnica.

JP ” Komunalac” apeluje na sve potrošače da vodu koriste što racionalnije, da smanje nepotrebno rasipanje vode i korištenje u tehničke svrhe kako bi obustave isporuke vode bile u što manjoj mjeri.