U sklopu obavijesti o radu pijace, federalni štab civilne zaštite je dana 29.04.2020. godine donio Naredbu broj 12-40-6-148-154/20, kojom je naređena obustava rada svih djelatnosti u shopping-tržnim centrima na području Federacije BiH (izuzimajući trgovine prehrambenih i higijenskih proizvoda, apoteke i veledrogerije), odnosno kojom se dozvoljava rad trgovina na veliko i malo koje vrše promet svih vrsta proizvoda, uslužnih djelatnosti i malih obrta u smislu Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima izvan shopping-tržnih centara.

Prema tome, to podrazumjeva odobrenje rada svim trgovinama, uslužnim djelatnostima i malim obrtima koji se nalaze izvan shoppiing – tržnih centara, pa i rad pijaca iz Naredbe broj: 12-40-6-148-27/20 od 19.03.2020. godine, obzirom da ovoj naredbi nije produžen rok primjene.

JP “Komunalac” je donio odluku o oslobađanju zakupaca, plaćanja zakupnine za pijačni prostor na gradskoj pijaci u Gradačcu.

Znači pijaca radi uz pridržavanje mjera i preporuka kriznih štabova FBiH, TK, Grada Gradačca.

JP “Komunalac” je donio odluku o oslobađanju zakupaca, plaćanja zakupnine za pijačni prostor na gradskoj pijac u Gradačcu.

U periodu od 01.03.2020. do 01.06.2020. godine privremeno se obustavlja obračun zateznih zakonskih kamata svim korisnicima komunalnih usluga na kašnjenja u plaćanju po svim dugovanjima za upalate.

B1 TV