Na osnovu Zaključka Gradskog vijeća, broj: 01-05-139/19. od 21.11.2019. godine, Gradonačelnik Grada  Gradačca, obavještava stanovnike ulice Ibrahima Kapetanovica da će se 18. decembra (srijeda) 2019. godine  sa početkom u 16,00 sati, u sali za sjednice Gradačakog sajma, održati sastanak  na kojem će Gradonačelnik sa pomoćnicima iz nadležnih gradskih službi  prezentirati projekat izgradnje stambeno-poslovnog objekta u ulici Ibrahima Kapetanovića. Sastanak  se organizuje zbog upućene peticije stanovnika MZ Centar  koji su protiv izgradnje stambeno-poslovnog objekta.

Iz tog razloga pozivaju se svi zainteresovani  građani  da prisustvuju ovom sastanku  a sve u cilju pronalaska  najboljih rješenja  vezanih za sporna   pitanja oko  izgradnje stambeno-poslovnog objekta.

Grad Gradačac