Grad Zagreb, Gradski ured za zdravstvo u suradnji s domovima zdravlja kojih je osnivač pokreće projekt besplatnog testiranja brzim antigenskim testovima na SARS-CoV-2  za građane Grada Zagreba.

NOSITELJI PROJEKTA:Grad Zagreb, Gradski ured za zdravstvo

Dom zdravlja Zagreb – Centar
Dom zdravlja Zagreb – Istok
Dom zdravlja Zagreb – Zapad

Hrvatski zavod za javno zdravstvo  je  2. studenoga 2020.  objavio Verziju  5  Kriterija za testiranje na  SARS- CoV-2- Objedinjene revidirane preporuke o prioritetima za testiranje na SARS-CoV-2  u kojima  je navedeno kako se  brzi antigenski testovi mogu koristiti  za dijagnostiku  i potvrđivanje bolesti COVID-19 kod simptomatskih bolesnika s postavljenom kliničkom sumnjom na COVID-19, što se posebno preporuča u područjima s proširenom transmisijom virusa kao i u slučaju ograničenih kapaciteta testiranja, a u cilju sprječavanja širenja epidemije bolesti COVID-19 .

18. studenoga 2020. Europska komisija objavila je preporuke za korištenje brzih antigenskih testova za otkrivanje virusa SARS-CoV-2  u kojima se navodi kako se  brzi antigenski testovi trebaju koristiti za potvrđivanje zaraze unutar pet dana od pojave simptoma ili unutar sedam dana nakon kontakta s potvrđenim slučajem COVID-19.

U preporukama EK navodi se i kako se brzi antigenski testovi mogu koristiti za testiranje bez obzira na postojanje simptoma ako se radi o sredini u kojoj se očekuje pozitivnost na testiranju veća od 10 %.upotreba testiranja brzim antigenskim testovima preporuča se za testiranje pojedinaca u okruženjima u kojima se očekuje pozitivnost veća od 10 % i s ciljem traženja kontakata i suzbijanja epidemije
kako bi se otkrili pojedinci s visokim prijenosnim potencijalom u zajednici

CILJ PROJEKTA:
Osnovni cilj projekta je testirati oko 50.000 ljudi u što kraćem roku, prije svega one građane koji imaju kliničke simptome bolesti COVID-19 kao i one koji su kontakti potvrđenih slučajeva COVID-19.

Grad Zagreb je u suradnji s Domovima zdravlja kojih je osnivač uspostavio 12 lokacija za testiranje brzim antigenskim testovima na SARS-CoV-2

VRIJEME  TESTIRANJA:
Testiranje će se provoditi svaki dan od ponedjeljka do subote u vremenu od 09:00 sati do 12:00 sati, a na lokacijama Dubrava – Grižanska 4 te Avenija Većeslava Holjevca 22 od 11:00  do 14:00 sati.
Nedjeljom i praznikom nema testiranja.