Na danas održanoj sjednici Vlada je dala saglasnost na tekst Ugovora o pružanju usluga plasmana kreditnih sredstava uz subvencioniranje dijela kamatne stope privrednim subjektima sa područja Tuzlanskog kantona. Ugovorom će biti uređeni uslovi i način poslovne saradnje koja se odnosi na plasman kreditnih sredstava od strane Banke privrednim subjektima sa područja Tuzlanskog kantona kao i visina i način subvencioniranja dijela kamatne stope od strane Ministarstva.

Banka će, u skladu sa vlastitim procedurama iz svojih sredstava, odobravati finansiranje putem svojih namjenskih kreditnih sredstava za stalna i obrtna sredstva privrednim subjektima sa područja Tuzlanskog kantona, a Ministarstvo će osigurati novčana sredstva za subvencioniranje godišnje kamatne stope u procentu od 2,95%. Od ukupnog kreditnog portofolia u iznosu od 60,5 miliona KM, 26,9 miliona KM je namijenjeno za proizvodnu djelatnost, 23,5 miliona KM za trgovinsku djelatnost, a 10,1 milion KM za uslužnu djelatnost. Ministarstvo je osiguralo 2,1 milion KM za subvencioniranje kamatne stope korisnicima.