Danas je trebala biti održana Hitna sjednica Gradskog vijeća sazvane u 09:00h. Obzirom da je prisustvovalo 6 vijećnika, nije bilo dovoljno za održavanje sjednice odnosno nije bilo kvoruma.

Prema riječima predsjedavajućeg Gradskog vijeća Enira Šakića, sjednica će biti zakazana dalje u skladu sa Poslovnikom Gradskog vijeća.

Sazivanjem sjednice hitnog karaktera na potpis deset vijećnika nisu došli na ovu sjednicu, istakao je predsjednik Kluba vijećnika Regionalne demokratske stranke (RDS) Hajrudin Mehanović. Ističe da je predsjedavajući Gradskog vijeća odgovoran za neodržavanje Hitne sjednice, obzirom da su poziv dobili sinoć u kasnim satima, da je prekršio Polovnik i sve druge akte kojim se definiše rad vijeća.

Predsjedavajući Gradskog vijeća Enir Šakić istakao je za našu televiziju da nije postojao kvorum za održavanje Hitne sjednice. Dužnost predsjedavajućeg je da na osnovu deset potpisa, tj jedne trećine vijećnika da sazove sjednicu.

Zahvalio je vijećniku Hajrudinu Mehanoviću što ga je nominovao za kandidata gradonačelnika grada Gradačac. Svi oni koji budu davali izjave u kojima će blatiti njegovo ime spreman je da pokrene tužbu.

Više u video prilogu:

B1 TV