Branko Mijatović, šef Zajedničkog centra za analizu rizika Granične policije Bosne i Hercegovine, danas se u sjedištu Centra u Sarajevu susreo s Oliverom Hasom (Hass),  oficirom za vezu Savezne policije Njemačke u BiH.

Tokom sastanka upriličena je primopredaja donacije Saveznog ministarstva za unutrašnje poslove, izgradnju i zajednicu SR Njemačke radi podrške razvoju Zajedničkog centra za analizu rizika. Vrijednost donirane IT opreme je skoro 10.000 eura.

Vlada SR Njemačke do sada je Graničnoj policiji BiH donirala opremu u vrijednosti od skoro 9,8 miliona KM radi operativnog jačanja ove policijske agencije, a samim tim povećanja opće i sigurnosti na granici, u graničnom pojasu i na aerodromima u BiH te organizirala veliki broj obuka za službenike bh. policijske agencije.

Zajednički centar za analizu rizika GPBiH osnovan je prije 11 godina. Spomenuti Centar doprinio je unapređenju sistema analize rizika kroz obradu i razmjenu informacija sa pet uključenih agencija za integrirano upravljanje granicom (GPBiH, Služba za poslove sa strancima, Uprava za indirektno oporezivanje, Ured za veterinarstvo i Uprava BiH za zaštitu zdravlja bilja), primjenjujući standardne operativne procedure i najbolje prakse koje se primjenjuju u Evropskoj uniji.

avaz