Zbog planskih radova najavljeni su prekidi električne energije u srijedu u vremenu od 09:00 do 12:00 sati za korisnike koji se napajaju sa tafo stanice 10/0,4kV Bošnjakovići.