Za danas su najavljeni planski prekidi električne energije od 09:00 do 14:00 sati za korisnike koji se napajaju sa TS 35/10kV Gradačac. Bez napajanja će biti korisnici u ulicama i mjestima: ul. 6 Bataljon, Požarike,Šećići, Karača, Srednjoškolski, Vida 2, Njiverica, Vida 1 i Novalići.

Također bez električne energije danas će biti korisnici koji se napajaju sa TS 35/10kV Kerep u vremenu od 09:00 do 14:00 sati. Bez električne energije će biti ulice i mjesta: Kerep centar, Karajlići, Biberovo Polje, Đogići, Moštanica, Prijeko brdo, Trnovci i Džakule.

B1 TV