Iz Federalne uprave za inspekcijske poslove saopćeno je da su inspektori ove uprave u periodu od 22. jula do 1.avgusta 2021. godine intenzivirali kontrole na turističkim destinacijama u Federaciji BiH, i to uglavnom na području Hercegovačko-neretvanskog kantona s posebnim naglaskom na Općinu Neum.  

Izvršeno je ukupno 97 inspekcijskih nadzora nad poštivanjem Zakona o ugostiteljstvu FBiH, Zakona o turističkoj djelatnosti FBiH, Zakona o unutrašnjoj trgovini FBiH i Zakona o fiskalnim sistemima BiH kod ugostiteljskih objekata (restorana, kafe-barova, hotela, apartmana, vila i drugih subjekata nadzora koji nude usluge smještaja), trgovina, autoprijevoznika, kao i putničkih agencija u saradnji s federalnim saobraćajnim inspektorima, a tom prilikom izdato je 117 prekršajnih naloga u ukupnom iznosu od 196.300 KM.

Cilj ovih inspekcijskih nadzora je regulacija stanja u oblasti turističko-ugostiteljske djelatnosti, i to nadzorom nad poslovanjem smještajnih kapaciteta, izdavanjem fiskalnih računa i radom trgovačkih objekata. U svim segmentima rada tržišne inspekcije su konstatovane nepravilnosti.

Inspektori su kontrolisali i tzv. zonu „sive ekonomije“, rad „nacrno“ i fiskalizaciju.

Pored tržišnih, inspekcijske kontrole na turističim destinacijama vrše i saobraćajni inspektori. U nadzorima nad provedbom Zakona o cestovnom prijevozu FBiH (kontrola prijevozničke dokumentacije, dokumentacije vozača i vozila) i Zakona o unutrašnjoj i pomorskoj plovidbi FBiH u Neumskom zaljevu, ovi inspektori su utvrdili 19 prekršaja u ukupnom iznosu od 11.000 KM. Također, izdata su četiri rješenja o otklanjanju nedostataka vezanih za propisno ograničavanje kupališta pod zakupom. Po isteku roka za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti, bit će izvršeni kontrolni inspekcijski nadzori s ciljem utvrđivanja usklađivanja poslovanja sa izrečenim mjerama, saopćeno je iz Federalne uprave za inspekcijske poslove.