Riječ je o projektu pod nazivom “Kuke spasa”, ideja je da se pomogne socijalno ugroženim osobama našeg grada na anoniman način da građani ostavljaju stvari i hranu a oni kojima je potrbno bez straha uzimaju. Postavljene su limene kutije na dva lokaliteta( dom zdravlja, stambeni blok iza opštine) u koje će naši građani moći ostaviti odjeću koju više ne nose ili nekvarljivu hranu/ konzerviranu hranu.

Vedran Mujić koordinator projekta “Kuke spasa” naglasio je da su oni i njegova ekipa sami došli do financijskih sredstava , tako što su pobijedili na jednom seminaru, sve od prve do zadnje aktivnosti smo realizovali sami.