Mladi Crvenog križa grada Gradačac pozivaju na akciju dobrovoljnog darivanja krvi koja će biti održana 25.03.2021.godine,u periodu od 09:30h do 12:30h!
Akcija će biti održana u prostorijama Crvenog križa grada Gradačac.

Zbog epidemiološke situacije zamolili su sve građane , koji se žele odazvati ovom humanom činu da poštuju higijenso-epidemiološke mjere.

Također, ukoliko osjetite neke od simptoma: glavobolja, temperatura, kašalj, da ostanete kući i da na taj način zaštite sebe ali i ostale.

Ko može darivati krv?

Darivalac krvi može biti svaka zdrava, odrasla osoba, starosti od 18-65 godina kod koje se ljekarskim pregledom, te provjerom nivoa hemoglobina, utvrdi da darivanje krvi neće ugroziti ni nju, niti osobu kojoj bi se ta krv primjenila. To znači da je potrebno da se zadovolje sljedeći kriteriji:

-Da je osoba zdrava, dobrog opšteg stanja,
-Teža od 50 kg,
-Hemoglobin mora biti iznad 135 g/L (Hct = 0.38) za muškarce,
-Hemoglobin mora biti iznad 125 g/L (Hct = 0.4) za žene,
-Interval između davanja krvi je 3 mjeseca (12 nedelja) za muškarce i 4 mjeseca (16 nedelja) za žene.