Međunarodni aerodrom Tuzla bit će otvoren 2. juna.

Iz MAT-a su u sklopu priprema za otvaranje i prijem prvih putnika izdali saopštenje u kojem mole putnike da na aerodrom dođu minimalno dva sata i petanaest minuta prije predviđenog vremena polijtanja, kako bi imali dovojno vremena za obavljanja svih procedura (registracija putnika i prtljaga, carinska i pasoška kontrola), a u ostalim preporukama se navodi:

– Mole se putnici da se pridržavaju svih preventivnih mjera u cilju sprečavanja širenja COVID – 19, PUTNICIMA KOJI SE NE PRIDRŽAVAJU POSTOJEĆIH MJERA BITI ĆE ODBIJEN PRISTUP TERMINALNOJ ZGRADI ILI ZRAKOPLOVU
– U terminalnu zgradu Međunarodnog aerodroma Tuzla moguć je pristup samo osoblju aerodroma,
članovima posade, putnicima i osobama koje su u pratnji putnicima sa ograničenom pokretljivošću
koji zahtijevaju pomoć prilkom registracije putnika i prtljaga
– U cilju sprečavanja širenja COVID-19 putnici su dužni da održavaju socijalnu distancu (1,5 m)- te se mole da poštuju za to predviđene oznake na podu. Preporučuje se često pranje ruku – najmanje 20 sekundi sapunom i vodom ili korištenje dezinfekcionih sredstava, obavezno nošenje maske za lice koje je potrebno mijenjati svaka četiri sata tokom boravka u terminalnoj zgradi , kao i pravilno zbrinjavanje korištenih maski u kante bez dodira koje su dostupne na aerodromu.
– Mole se putnici da prilikom kihanja ili kašljanja prekrivaju usta i nos maramicom ili prekriju lice savijenim laktom, bez obzira što nose maske
– Kontakt s površinama i ljudima treba biti sveden na minimum (elektronska prijava na let,
nekontaktni ukrcaj)
– Koristiti kartično plaćanje usluga.
– Svi putnici će biti podvrgnuti provjeri tjelesne temperature prije ulaska u terminalnu zgradu
– Mole se putnici da prilikom preuzimanja prtljaga odmah napuste zgradu aerodroma