Produžen rok za potpisivanje reprograma za otplatu dugovanja i kamata sportskim klubovima do kraja 11. mjeseca.

Predstavnički dom Parlamenta FBiH jednoglasno, sa 71 glasom za, usvojio je po hitnom postupku Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o naplati i djelimičnom otpisu dugovanja sportskim kolektivima čiji su predlagači klubovi zastupnika SDA, HDZ BiH-HNS, DF i SBB. Time je produžen rok za sklapanje sporazuma za otplatu dugovanja i kamata sportskim klubovima nastalih do 30. juna 2020. godine do kraja 11. mjeseca ove godine.

Obzirom da sportski kolektivi ne spadaju u kategoriju poslovnih subjekata koji stiču pravo na subvencioniranje države temeljem Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica, kao i činjenicu da će se, po isteku 30 dana od dana prestanka stanja nesreće, prestati primjenjivati Zaključak Vlade FBiH kojim je odloženo plaćanje sporazumnih rata i tekućih obaveza u periodu stanja nesreće, jasno je da se sportski kolektivi nalaze u bezizlaznoj situaciji i da će se vrlo teško oporaviti od posljedica izazvanih pandemijom COVID-19, navedeno je u obrazloženju predlagača.

–    Upravo zbog toga, sporma odredba više nego očigledno nema nikavu društvenu niti ekonomsku opravdanost. Njenom izmjenom, ustabilio bi se i konsolidovao finansijski položaj sportskih kolektiva te zasigurno uspostavilo stanje koje osigurava pravilnu finansijsku ravnotežu u provodenju poreske politike što bi predstavljalo dodatni ekonomski stimulans ubrzanomrazvoju – navedeno je u obrazloženju.

Šef Kluba SDP-a Damir Mašić kazao je prije glasanja da nema dileme za potrebu usvajanja ovog zakona.

–    Naš amandman predviđa da se rok produži do kraja ove godine, ali kako je usvojeno u Domu naroda do kraja  11. mjeseca neka ide ovako – kazao je Mašić.

Zastupnik Irfan Čengić je rekao da se ne smije zavaravati da će ovo omogućiti nesmetan rad klubovima.

–    Imali smo priliku da pomognemo klubovima kada smo usvajali Korona zakon. Nismo željeli da sportskim kolektivima pomognemo. Nedolazak ministrice dokaz je kakav imamo odnos prema sportu. Ovaj zakon će pomoći klubovima koji imaju sredstva za osnovni dug da bi im se otpisale kamate – rekao je Čengić.  Husein Rošić (SDA) rekao je da će uzeti aktivno učešće u izradi zakona o sportu.

Po hitnom postupku usvojene su i izmjene Zakona o unutrašnjem platnom prometu.

Usvojen je i Zakon o Registru finansijskih izvještaja.

(Dnevni avaz)