U narednom periodu i nadležni u Tuzlanskom kantonu razmatraju mogućnost otvaranja kafića i restorana. Da bi se smanjio rizik od širenja koronavirusa, važne su i preventivne mjere. Stoga će uposlenici u ugostiteljskim objektima kao i građani morati nositi zaštite maske i rukavice. U drugoj fazi ugostiteljski objekti mogli bi dobiti odobrenje za rad uz pridržavanje mjera zaštite. No sve ove mjere uslovljene su epidemiološkom situacijom u TK.

“Svakako da će Zavod za javno zdravstvo propisati određene mjere koje će definisati kako i na koji način će u početku raditi ti objekti. Prema procjenama će dozvoliti rad bašti, rad na otvorenom a onda će polako popuštati I dozvoliti rad u unutrašnjosti objekta. Tako da s te strane u ovom momentu, posebno kad je toplo vrijeme ne vidimo prepreke da ti objekti počnu sa radom.”, rekao je Mustafa Šakić, komandant Kriznog štaba TK.

Prema planu u narednom periodu,  ali i prema epidemiloškoj situaciji biće razmatrana i mogućnost otvaranja tržnih centara.

Izvor: RTV Slon