Svjedoci smo da sadašnja gradska uprava ne mari za racionalno upravljanje novcem iz budžeta grada Gradačac. To nam pokazuje i snimak u prilogu gdje jasno vidimo gradnju a tako i uništavanje asfalta u ulici Šehida.

Očito je, da kada se radi o novcu građana puno građani i ne pitaju.

Novac se troši bahato i nepromišljeno zbog nestručnog kadra pozicija od presudne važnosti za grad, a iz kojeg razloga su ti ljudi tu i za šta primaju platu koja nikad ne kasni pa ni u doba pandemije, na građanima je da prosude.

U istoj ulici prije par dana došlo je i do pucanja cijevi za vodosnadbijevanje (nije azbest), a sada netko pruža i kablove na jednoj od novourađenih ulica na prostoru grada.

Moramo napomenuti da u gradu Gradačac imaju 4 operatera koji imaju dozvolu za pružanje kablova, pa se sada pitamo kada oni planiraju pružati svoje kablove. Možda kada se novi asfatl uradi?