Javni poziv ostaje otvoren do utroška sredstava iz tačke I Javnog poziva, a najduže deset dana
od dana objavljivanja. Javni poziv će biti objavljen na web stranici Vlade Tuzlanskog kantona i web stranici Direkcije.