Na osnovu člana 73. Zakona o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona za 2020. godinu („Službene novine Tuzlanskog kantona” broj: 03/19) i Programa raspodjele namjenskih sredstava od ekoloških naknada Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice za 2020. godinu, a u skladu sa Odlukom o utvrđivanju uvjeta, kriterija i postupaka za raspodjelu namjenskih sredstava od ekoloških naknada, Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice raspisuje:

JAVNI KONKURS ZA DODJELU SREDSTAVA JAVNIM PREDUZEĆIM.

U prilog:

Izvor: OVDJE