U cilju potpune implementacije finansijske samostalnosti Uprave policije, na jučer održanoj 51. redovnoj sjednici, Vlada Tuzlanskog kantona je utvrdila prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima TK.

Osim navedenog, prijedlogom Zakona se otklanjaju uočeni nedostaci i povećava efikasnost rada Uprave policije, unapređuje sistem i poboljšava cjelokupna sigurnosna situacija u Tuzlanskom kantonu.

Također, tu su i određene izmjene koje se odnose na proceduralne norme, a u vezi sa probnim radom policijskih službenika, suspenziju policijskih službenika kao preventivnu mjeru, rokove za vođenje disciplinskih i internih postupaka kada postoji osnov sumnje, koji ukazuje na krivično djelo učinjeno od strane policijskog službenika, odnosno kada se pojave nove činjenice i okolnosti nakon provedenog internog postupka.

Također su predviđene i određene izmjene i dopune u pogledu postupka unapređenja policijskih službenika te ispravak drugih uočenih nedostataka prilikom implementacije Zakona u praksi.