Od početka sljedeće godine na hrvatskom tržištu rada planirana je liberalizacija uvoza radne snage iz trećih zemlja, odnosno onih koje nisu članice Evropske unije.

Ovaj potez je već ranije najavljivan a još prije dvije godine je vlada poručivala da bi se u 2020. godini moglo dogoditi ukidanje kvota za uvoz radne snage. Ipak, od toga tada ije bilo ništa a novi zakon u Sabor je poslan juče.

Hrvatski Novi list piše da se sada predlaže da od 2021. godine Vlada više ne donosi kvote za uvoz radnika, već su poslodavci dužni prije angažiranja strane radne snage zatražiti od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZ) da provedu test tržišta rada.

Ako se pokaže da nema nezaposlenih osoba u Hrvatskoj koje ispunjavaju zahtjeve poslodavaca, oni trebaju podnijeti zahtjev za izdavanje dozvole za boravak i rad MUP-u, koji onda po službenoj dužnosti od HZZ-a traži mišljenje za zapošljavanjem konkretnog stranca kod hrvatskog poslodavca.

Sindikati se boje da će potpuna liberalizacija uzrokovati dodatan pritisak na snižavanje cijene rada.

Hrvatska je prethodnih godina, posebno u turizmu i graditeljstvu zapošljavala velik broj stranih radnika.

(Biznis info)